سایت جستجوی پزشک "آپومد"

سامانه نوبت دهی و جستجوی آنلاین پزشک و مراکز درمانی

 

وب سایت:
Dr.apumed.com
دسته بندی:
شرکتی ، خدماتی
مشتری:
دکتر عالی پور
تاریخ انجام :
آبان 1397
خدمات انجام شده
طراحی سایت،نصب ،شخصی سازی،محتوا گزاری و بهینه سازی اولیه
مدت زمان پروژه
6 روز کاری
پیش نمایش سایت :
ویژگی ها :
advantages