طراحی سایت خدمات چاپ و تبلیغات

انجام خدمات چاپ، تولید کیف های پارچه ای و مقوایی، گیفت های شرکتی، سربرگ های سازمانی و ...

 

دسته بندی:
شرکتی، فروشگاهی، خدماتی
مشتری:
خانم نجفی
تاریخ انجام :
پائیز 1401
خدمات انجام شده
طراحی سایت، محتوای اولیه، فرمول نویسی محاسبات محصولات و قیمت
مدت زمان پروژه
20 روز
پیش نمایش سایت :
طراحی سایت چاپ و تبلیغات نجفی