سایت "هلث تاک"

سایت اپلیکیشن مشاوره آنلاین پزشکی

 

طراحی سایت هلث تاک

وب سایت:
Health Talk
دسته بندی:
سایت اپلیکیشن مشاوره آنلاین پزشکی
مشتری:
شرکت ویژن تهران سلامت
تاریخ انجام :
خرداد 1399
خدمات انجام شده
طراحی ،شخصی سازی ،محتوا گزاری اولیه.
مدت زمان پروژه
3 روز کاری
پیش نمایش سایت :
طراحی سایت هلث تاک
طراحی سایت هلث تاک