سایت  شرکتی مهکالا تجارت پارسیان

سایت جامع خدمات و راهکارهای اقتصادی کشور

 

طراحی سایت مهکالا تجارت پارسیان

وب سایت:
Mahkala Tejarat Parsian
دسته بندی:
سایت جامع خدمات و راهکارهای اقتصادی کشور
مشتری:
شرکت مهکالا تجارت
تاریخ انجام :
اردیبهشت 1399
خدمات انجام شده
طراحی ،شخصی سازی ،محتوا گزاری اولیه.
مدت زمان پروژه
12 روز کاری
پیش نمایش سایت :
طراحی سایت مهکالا تجارت پارسیان
طراحی سایت مهکالا تجارت پارسیان
طراحی سایت مهکالا تجارت پارسیان