سایت تخفیف های "کیشتاز"

سامانه تخفیفات گروهی و انفرادی جزیره کیش

 

 

وب سایت:
kishtaz.com
دسته بندی:
شرکتی ، خدماتی
مشتری:
آقای شهنیا
تاریخ انجام :
آذر 1397
خدمات انجام شده
طراحی سایت،نصب ،شخصی سازی،محتوا گزاری و بهینه سازی اولیه
مدت زمان پروژه
6 روز کاری
پیش نمایش سایت :
ویژگی ها :
0a
02a
02
00
01