سایت تخفیفات پزشکی "آپومد"

سامانه تخفیفات گروهی و انفرادی مراکز پزشکی و درمانی

 

 

وب سایت:
off.apumed.com
دسته بندی:
شرکتی ، خدماتی
مشتری:
دکتر عالی پور
تاریخ انجام :
آبان 1397
خدمات انجام شده
طراحی سایت،نصب ،شخصی سازی،محتوا گزاری و بهینه سازی اولیه
مدت زمان پروژه
6 روز کاری
پیش نمایش سایت :
ویژگی ها :
dddddd