سایت شخصی - رزومه  

رزومه کاری و شخصی آقای خرمی

 

 

نمومه سایت شخصی - سپیا وب

وب سایت:
Am-Korrami.com
دسته بندی:
شخصی - رزومه
مشتری:
جناب آقای خرمی
تاریخ انجام :
بهمن 1398
خدمات انجام شده
طراحی ،شخصی سازی ،محتوا گزاری اولیه، بهینه سازی.
مدت زمان پروژه
3 روز کاری
پیش نمایش سایت :
نمومه سایت شخصی - سپیا وب
نمومه سایت شخصی - سپیا وب