سایت نمونه کار - خدماتی - فروشگاهی

آموزش نرم افزارهای گرافیکی و طراحی 

Zip Graphics

 

 

نمونه سایت خدماتی فروشگاهی - سپیا وب

وب سایت:
Zip Graphics
دسته بندی:
نمونه کار - خدماتی - فروشگاهی
مشتری:
جناب آقای دهقان
تاریخ انجام :
بهمن 1398
خدمات انجام شده
طراحی ،شخصی سازی ،محتوا گزاری اولیه، بهینه سازی.
مدت زمان پروژه
10 روز کاری
پیش نمایش سایت :
طراحی سایت آموزشی طراحی و گرافیک
طراحی سایت آموزشی طراحی و گرافیک