سایت شخصی 

رزومه ،کارآفرینی ،فعالیتها و دستاوردهای شخصی آقای مهدی زاهدی اول

 

 

وب سایت:
ZahediAval.com
دسته بندی:
شخصی
مشتری:
جناب آقای مهدی زاهدی
تاریخ انجام :
آذر 1398
خدمات انجام شده
طراحی ،شخصی سازی ،محتوا گزاری اولیه، بهینه سازی.
مدت زمان پروژه
8 روز کاری
پیش نمایش سایت :