سایت  خدمات اینستاگرام و شبکه های اجتماعی

 

 

وب سایت:
DT Gram
دسته بندی:
خدمات خدمات اینستاگرام و شبکه های اجتماعی
مشتری:
گروه هوش مصنوعی DT
تاریخ انجام :
اسفند 1398
خدمات انجام شده
طراحی ،شخصی سازی ،محتوا گزاری اولیه، بهینه سازی.
مدت زمان پروژه
8 روز کاری
پیش نمایش سایت :