سایت  "ساختمان هوشمند کیانیک"

خدمات هوشمند سازی و خانه هوشمند

 

سایت خانه هوشمند کیانیک

 

وب سایت:
Kianik Co
دسته بندی:
شرکتی ،خدماتی، مشاوره
مشتری:
خانه هوشمند کیانیک
تاریخ انجام :
اسفند 1398
خدمات انجام شده
طراحی سایت ،شخصی سازی ،بهینه سازی و سئو پیشرفته
مدت زمان پروژه
8 روز کاری + پشتیبانی و سئو 3 ماهه
پیش نمایش سایت :
سایت خانه هوشمند کیانیک
سایت خانه هوشمند کیانیک
سایت خانه هوشمند کیانیک
سایت خانه هوشمند کیانیک